0660-29 22 70
mail@gidmarks.se

Grus

Produkter Grus

Med ett antal strategiskt placerade grus/bergtäkter i Örnsköldsvik och Umeå kan vi erbjuda ett brett utbud av kross och grusmaterial som vi snabbt kan leverera till våra kunder. Nedan finner ni ett urval av våra produkter.. Har ni frågor så tveka inte att kontakta oss för information!

Bärlager 0/31,5mm

Bärlager 0/31,5mm

Användningsområde: Krossat blandat grus alt. berg som används som bärlager vid vägbyggnad samt förbättring av skogsvägar ...
Läs Mer
Bärlager 0/45mm

Bärlager 0/45mm

Användningsområde: Krossat blandat bergmaterial som används som bärlager vid vägbyggnad samt förbättring av skogsvägar ...
Läs Mer
Gjutgrus 0/8mm

Gjutgrus 0/8mm

Användningsområde: Används vid gjutning tillsammans med cement, vatten samt oftast makadam 8-16 eller 16-32 ...
Läs Mer
Makadam 16/32mm

Makadam 16/32mm

Användningsområde: Krossad sten som används till att gjuta på (under betongplatta). Även till dränering i bl.a. trekammarbrunnar ...
Läs Mer
Makadam 2/6mm

Makadam 2/6mm

Användningsområde: Krossad “småflis” som används till halkbekämpning. Används även i asfalt ...
Läs Mer
Makadam 31,5/63mm

Makadam 31,5/63mm

Användningsområde: Krossad samt tvättad sten som används till att lägga slipers på i järnvägsbankar ...
Läs Mer
Makadam 4/8mm

Makadam 4/8mm

Användningsområde: Krossad småsten som används till dränering, samt som halkbekämpning till lågtrafikerade vägar. Används även i asfalt ...
Läs Mer
Makadam 8/16mm

Makadam 8/16mm

Användningsområde: Krossad småsten som används för inblandning i betong samt för dränering ...
Läs Mer
Makadam Röd 4/8mm

Makadam Röd 4/8mm

Användningsområde: Trädgårdsgångar, prydnad mm ...
Läs Mer
Natursten

Natursten

Användningsområde: Prydnadssten i trädgårdar mm ...
Läs Mer
Sand 0/2mm

Sand 0/2mm

Användningsområde: Används till murningsarbeten samt i vissa fall till putsning. Lämpar sig även till sandlådor och lekplatser ...
Läs Mer
Singel 8/16mm

Singel 8/16mm

Användningsområde: Okrossad (rund) sten som används till att gjuta på (under betongplatta) samt till utsmyckning i rabatter, dammar mm ...
Läs Mer
Slitlager 0/16

Slitlager 0/16

Användningsområde: Krossat blandat grus alt. berg som används som slitlager (överst) på grusvägar samt garageuppfarter. Packar sig och ger en ...
Läs Mer
Stenmjöl 0/4mm

Stenmjöl 0/4mm

Användningsområde: Används till plattsättning, samt ytlager på gångar, fotbollsplaner, ridbanor mm. Packar sig och ger en hård yta. Används också ...
Läs Mer
Stenmjöl 0/8mm

Stenmjöl 0/8mm

Användningsområde: Används till kringfyllnad runt rör och ledningar. Kan även användas som alternativ till 0/16 i de fall man önskar ...
Läs Mer