0660-29 22 70
mail@gidmarks.se

Betong

Produkter Betong

Valmöjligheterna är stora och när det kommer till betong finns det ett stort urval att välja mellan. Gidmarks Betong AB har fabriker i både Örnsköldsvik och Umeå.

Här nedan finner du ett urval av betongtyper som vi levererar.

Cementbruk

Cementbruk

Produktbeskrivning Cementbruk är ett vedertaget begrepp för bruk med ballast 0-8 mm och med bestämd cementmängd där siffrorna i beteckningen ...
Läs Mer
Fiberarmerad betong

Fiberarmerad betong

Produktbeskrivning Stålfibrer tillsätts den färska betongmassan vilket förbättrar betongens draghållfgasthet och ökar dess seghet. Platsfibrer av polypropylen används i huvudsak ...
Läs Mer
Fogbruk

Fogbruk

Produktbeskrivning Fogbruk 0-8 är avsett för fogar utsatta för såväl vertikala som horisontella trycklaster mellan prefabricerade betongelement. Fogbruk är speciellt ...
Läs Mer
Frystestad betong

Frystestad betong

Produktbeskrivning Då vatten fryser ökar dess volym med 9 % och hårdnad betong som utsätts för fukt och kyla måste ...
Läs Mer
Golvbetong

Golvbetong

Produktbeskrivning Golvbetong är endast i undantagsfall särskilt sammansatt för golvgjutningar, eftersom befintliga betongkvaliteter i regel uppfyller de krav som ställs ...
Läs Mer
Lufttillsatt betong

Lufttillsatt betong

Produktbeskrivning Lufttillsatt betong innehåller luftporbildande tillsatsmedel som är provat och typgodkänt. Lufttillsatt betong tillverkas i betongkvaliteter C25/30 och högre med ...
Läs Mer
Markbetong

Markbetong

Produktbeskrivning Plastgjuten markbetong är en frostbeständig, nätarmerad eller fiberarmerad beläggning som man lägger på ett icke tjälskjutande material. Markbetong kan ...
Läs Mer
Porofill

Porofill

Produktbeskrivning Porofill är en produkt med låg densitet och mycket lättflytande konsistens. Användningsområden Porofill används på följande sätt: Värmeisolerande skikt ...
Läs Mer
Själkompakterande

Själkompakterande

Produktbeskrivning Självkompakterande betong är en betong som skall fylla ut en form och omsluta armering utan att vibrering eller annan ...
Läs Mer
Snabbuttorkande

Snabbuttorkande

Produktbeskrivning Snabbuttorkande betong har ett vattencementtal på 0,38 eller lägre. Den snabbuttorkande betongen är en serie produkter som är framtagna ...
Läs Mer
Sprutbetong

Sprutbetong

Produktbeskrivning Sprutbetong är färdigblandad betong för våtsprutning. Sammansättning och egenskaper kan varieras efter aktuella funktionskrav och betongen kan även kompletteras ...
Läs Mer
Undervattensbetong

Undervattensbetong

Produktbeskrivning Undervattensbetong är en betong som har mycket god sammanhållning för att inte finmaterial skall föras bort av vattnet vid ...
Läs Mer
Varm betong

Varm betong

Produktbeskrivning Varm betong är betong med leveranstemperatur över 15°C. Användningsområden Varm betong rekommenderas när snabbare tillstyvnad och hållfasthetstillväxt än normalt ...
Läs Mer