0660-29 22 70
mail@gidmarks.se

Kategori: Produkt Grus

Slitlager 0/16

Användningsområde: Krossat blandat grus alt. berg som används som slitlager (överst) på grusvägar samt garageuppfarter. Packar sig och ger en hård yta. Benäms även väggrus.

Makadam Röd 4/8mm

Användningsområde: Trädgårdsgångar, prydnad mm.

Natursten

Användningsområde: Prydnadssten i trädgårdar mm.

Gjutgrus 0/8mm

Användningsområde: Används vid gjutning tillsammans med cement, vatten samt oftast makadam 8-16 eller 16-32.

Sand 0/2mm

Användningsområde: Används till murningsarbeten samt i vissa fall till putsning. Lämpar sig även till sandlådor och lekplatser.

Singel 8/16mm

Användningsområde: Okrossad (rund) sten som används till att gjuta på (under betongplatta) samt till utsmyckning i rabatter, dammar mm.

Makadam 2/6mm

Användningsområde: Krossad “småflis” som används till halkbekämpning. Används även i asfalt.

Stenmjöl 0/4mm

Användningsområde: Används till plattsättning, samt ytlager på gångar, fotbollsplaner, ridbanor mm. Packar sig och ger en hård yta. Används också till kringfyllnad för skydd runt rör och ledningar. Ingår även i de flesta asfaltstyper.

Stenmjöl 0/8mm

Användningsområde: Används till kringfyllnad runt rör och ledningar. Kan även användas som alternativ till 0/16 i de fall man önskar motverka förekomsten av “rullgrus” på vägar/ytor

Bärlager 0/45mm

Användningsområde: Krossat blandat bergmaterial som används som bärlager vid vägbyggnad samt förbättring av skogsvägar.