0660-29 22 70
mail@gidmarks.se

Kategori: Produkt Betong

Varm betong

Produktbeskrivning Varm betong är betong med leveranstemperatur över 15°C. Användningsområden Varm betong rekommenderas när snabbare tillstyvnad och hållfasthetstillväxt än normalt önskas. Vintertid används varm betong för att reducera den negativa effekten av kall väderlek. Egenskaper Varm betong bidrar till att: Glättning kan påbörjas tidigare Risken för tidig frysning minskar Uppvärmningskostnaderna blir lägre Formrivningsskadorna minskar Hållfasthetstillväxten…
Läs mer

Undervattensbetong

Produktbeskrivning Undervattensbetong är en betong som har mycket god sammanhållning för att inte finmaterial skall föras bort av vattnet vid gjutstället. Betongen bearbetas inte med vibrator, utan skall fylla ut formar och omsluta armering av sig själv,sättmått mellan 170-200mm. Vid undervattensgjutning störtar man inte betongen i formen, utan påfyllning sker alltid underifrån, dvs. pumpslangen sänks…
Läs mer

Sprutbetong

Produktbeskrivning Sprutbetong är färdigblandad betong för våtsprutning. Sammansättning och egenskaper kan varieras efter aktuella funktionskrav och betongen kan även kompletteras med stål- eller plastfibrer av t ex polypropylen. Användningsområden Sprutbetong är mycket användbar för olika ändamål. Några av dem är: Bergförstärkning i tunnlar Annan förstärkning av berg och konstruktioner Lagning av skadade betongytor Korrosionsskydd för…
Läs mer

Porofill

Produktbeskrivning Porofill är en produkt med låg densitet och mycket lättflytande konsistens. Användningsområden Porofill används på följande sätt: Värmeisolerande skikt i källare Avjämning av underlag Fyllning både inom anläggning och husbyggnad Ingjutning av rör Egenskaper Mycket lättflytande konsistens Pumpbar Densitet: ca 1600 kg/m3 Hållfasthet: 1-6 MPa Hantering och efterbehandling Porofill är lättflytande och fyller därför…
Läs mer

Själkompakterande

Produktbeskrivning Självkompakterande betong är en betong som skall fylla ut en form och omsluta armering utan att vibrering eller annan kompaktering behöver utföras. Självkompakterande betong är en produkt som i flera avseenden avviker totalt från traditionell betong. Konsistensen för betongen avgörs t ex inte genom att mäta sättmått eftersom det blir större än 250 mm…
Läs mer

Markbetong

Produktbeskrivning Plastgjuten markbetong är en frostbeständig, nätarmerad eller fiberarmerad beläggning som man lägger på ett icke tjälskjutande material. Markbetong kan mönstras för att erhålla tilltalande betongytor. Präglingen utförs med hjälp av speciella stämplar eller matriser och ofta i kombination med infärgning. Användningsområden Lämpliga platser för markbetong är: Industriplaner Busshållplatser och gatukorsningar Parkeringsplatser Cykelbanor Garageuppfarter Trottoarer,…
Läs mer

Snabbuttorkande

Produktbeskrivning Snabbuttorkande betong har ett vattencementtal på 0,38 eller lägre. Den snabbuttorkande betongen är en serie produkter som är framtagna för att klara byggindustrins krav på kortare byggtider. Denna produkt är något tyngre att hantera men bygget blir billigare. Användningsområden Snabbare uttorkningstider medför att byggtiden blir kortare, vilket är positivt för den totala ekonomin i…
Läs mer

Golvbetong

Produktbeskrivning Golvbetong är endast i undantagsfall särskilt sammansatt för golvgjutningar, eftersom befintliga betongkvaliteter i regel uppfyller de krav som ställs på olika golv. Den typiska golvbetongen är idag en betong med ballast 16 mm tillverkad i hållfast hetsklasserna C25/30, C28/35 eller C32/40. Användningsområden Betonggolv i kvalitetsklass A utförs med mycket hög betongkvalitet och kombineras vanligtvis…
Läs mer

Lufttillsatt betong

Produktbeskrivning Lufttillsatt betong innehåller luftporbildande tillsatsmedel som är provat och typgodkänt. Lufttillsatt betong tillverkas i betongkvaliteter C25/30 och högre med stenstorlekarna , 16 och 32 mm. Betongens konsistens varierar från S2 till S4. Betongen är vattentät. Användningsområden Betong med tillsats av luftporbildande tillsatsmedel används i konstruktioner som kommer att utsättas för upprepade temperaturväxlingar i närvaro…
Läs mer

Frystestad betong

Produktbeskrivning Då vatten fryser ökar dess volym med 9 % och hårdnad betong som utsätts för fukt och kyla måste klara denna volymökning. Frysning kan även äga rum i kombination med tösalt. Då volymen ökar pressas vatten till luftfyllda porer vilket inte sker utan motstånd och därför utsätts betongen för inre spänningar. Ju längre avståndet…
Läs mer