Avgränsningssamråd – Naturgrustäkt Gerdal

Gidmarks Grus och Betong AB avser att ansöka om tillstånd enligt 9 kap miljöbalken för fortsatt verksamhet i naturgrustäkten Gerdal, Örnsköldsviks kommun. Ansökan avser fortsatt drift av täkten, med ett mindre verksamhetsområde och mindre uttag av material jämfört med dagens verksamhet. Som en del av det avgränsningssamrådet, som ska ske enligt miljöbalken, har berörd allmänhet nu…
Läs mer