0660-29 22 70
mail@gidmarks.se

Blog

Semesterstängt i betongfabrikerna

Bägge betongfabrikerna har semesterstängt v 28-29-30 Vill du komma i kontakt under semestern, skicka ett mail. Umeå: umea@gidmarks.se Övik: info@gidmarks.se

Avgränsningssamråd – Naturgrustäkt Gerdal

Gidmarks Grus och Betong AB avser att ansöka om tillstånd enligt 9 kap miljöbalken för fortsatt verksamhet i naturgrustäkten Gerdal, Örnsköldsviks kommun. Ansökan avser fortsatt drift av täkten, med ett mindre verksamhetsområde och mindre uttag av material jämfört med dagens verksamhet. Som en del av det avgränsningssamrådet, som ska ske enligt miljöbalken, har berörd allmänhet nu…
Läs mer

Gidmarks söker ny medarbetare – Ordermottagare/administratör

Om Gidmarks Grus och Betong AB Gidmarks Grus och Betong AB erbjuder helhetslösningar inom betong och bergmaterial och är ett helägt dotterbolag till Örnfrakt. Vi är totalt 18 medarbetare på täkter, krossar och betongfabriker där verksamheten finns i Örnsköldsvik och Umeå. Vi är just nu i startgroparna på en spännande period där mycket framöver kommer…
Läs mer

Varm betong

Produktbeskrivning Varm betong är betong med leveranstemperatur över 15°C. Användningsområden Varm betong rekommenderas när snabbare tillstyvnad och hållfasthetstillväxt än normalt önskas. Vintertid används varm betong för att reducera den negativa effekten av kall väderlek. Egenskaper Varm betong bidrar till att: Glättning kan påbörjas tidigare Risken för tidig frysning minskar Uppvärmningskostnaderna blir lägre Formrivningsskadorna minskar Hållfasthetstillväxten…
Läs mer

Undervattensbetong

Produktbeskrivning Undervattensbetong är en betong som har mycket god sammanhållning för att inte finmaterial skall föras bort av vattnet vid gjutstället. Betongen bearbetas inte med vibrator, utan skall fylla ut formar och omsluta armering av sig själv,sättmått mellan 170-200mm. Vid undervattensgjutning störtar man inte betongen i formen, utan påfyllning sker alltid underifrån, dvs. pumpslangen sänks…
Läs mer

Sprutbetong

Produktbeskrivning Sprutbetong är färdigblandad betong för våtsprutning. Sammansättning och egenskaper kan varieras efter aktuella funktionskrav och betongen kan även kompletteras med stål- eller plastfibrer av t ex polypropylen. Användningsområden Sprutbetong är mycket användbar för olika ändamål. Några av dem är: Bergförstärkning i tunnlar Annan förstärkning av berg och konstruktioner Lagning av skadade betongytor Korrosionsskydd för…
Läs mer

Porofill

Produktbeskrivning Porofill är en produkt med låg densitet och mycket lättflytande konsistens. Användningsområden Porofill används på följande sätt: Värmeisolerande skikt i källare Avjämning av underlag Fyllning både inom anläggning och husbyggnad Ingjutning av rör Egenskaper Mycket lättflytande konsistens Pumpbar Densitet: ca 1600 kg/m3 Hållfasthet: 1-6 MPa Hantering och efterbehandling Porofill är lättflytande och fyller därför…
Läs mer

Själkompakterande

Produktbeskrivning Självkompakterande betong är en betong som skall fylla ut en form och omsluta armering utan att vibrering eller annan kompaktering behöver utföras. Självkompakterande betong är en produkt som i flera avseenden avviker totalt från traditionell betong. Konsistensen för betongen avgörs t ex inte genom att mäta sättmått eftersom det blir större än 250 mm…
Läs mer

Markbetong

Produktbeskrivning Plastgjuten markbetong är en frostbeständig, nätarmerad eller fiberarmerad beläggning som man lägger på ett icke tjälskjutande material. Markbetong kan mönstras för att erhålla tilltalande betongytor. Präglingen utförs med hjälp av speciella stämplar eller matriser och ofta i kombination med infärgning. Användningsområden Lämpliga platser för markbetong är: Industriplaner Busshållplatser och gatukorsningar Parkeringsplatser Cykelbanor Garageuppfarter Trottoarer,…
Läs mer

Snabbuttorkande

Produktbeskrivning Snabbuttorkande betong har ett vattencementtal på 0,38 eller lägre. Den snabbuttorkande betongen är en serie produkter som är framtagna för att klara byggindustrins krav på kortare byggtider. Denna produkt är något tyngre att hantera men bygget blir billigare. Användningsområden Snabbare uttorkningstider medför att byggtiden blir kortare, vilket är positivt för den totala ekonomin i…
Läs mer