0660-29 22 70
mail@gidmarks.se

Aktuellt

Aktuellt

Avgränsningssamråd – Naturgrustäkt Gerdal

Gidmarks Grus och Betong AB avser att ansöka om tillstånd enligt 9 kap miljöbalken för fortsatt verksamhet i naturgrustäkten Gerdal, Örnsköldsviks kommun.

Ansökan avser fortsatt drift av täkten, med ett mindre verksamhetsområde och mindre uttag av material jämfört med dagens verksamhet. Som en del av det avgränsningssamrådet, som ska ske enligt miljöbalken, har berörd allmänhet nu möjlighet att lämna synpunkter på planerad verksamhet. Direkt berörda har fått utskick.

Samrådsunderlaget finns att läsa här eller kan fås hemskickat med post vid förfrågan till kontaktperson nedan. Samrådsunderlag

Eventuella synpunkter lämnas till
linn.glad@sweco.se, tel: +46 70 639 65 84

Dina synpunkter ska ha inkommit senast 15/4-2020