0660-29 22 70
mail@gidmarks.se

Varm betong

Varm betong

Varm betong

Produktbeskrivning

Varm betong är betong med leveranstemperatur över 15°C.

Användningsområden

Varm betong rekommenderas när snabbare tillstyvnad och hållfasthetstillväxt än normalt önskas. Vintertid används varm betong för att reducera den negativa effekten av kall väderlek.

Egenskaper

Varm betong bidrar till att: Glättning kan påbörjas tidigare Risken för tidig frysning minskar Uppvärmningskostnaderna blir lägre Formrivningsskadorna minskar Hållfasthetstillväxten sker snabbare och tiden till formrivning minskar, vilket medför en mindre formpark.

Hantering och efterbehandling

För att utnyttja den varma betongens fördelar fullt ut skall följande åtgärder vidtagas på arbetsplatsen: Snabb och rationell hantering av färsk betong Snabb intäckning och isolering av nygjuten betong Isolerade formar God täckning av bjälklag Uppvärmda formar vid minusgrader.