0660-29 22 70
mail@gidmarks.se

Undervattensbetong

Undervattensbetong

Undervattensbetong

Produktbeskrivning

Undervattensbetong är en betong som har mycket god sammanhållning för att inte finmaterial skall föras bort av vattnet vid gjutstället. Betongen bearbetas inte med vibrator, utan skall fylla ut formar och omsluta armering av sig själv,sättmått mellan 170-200mm. Vid undervattensgjutning störtar man inte betongen i formen, utan påfyllning sker alltid underifrån, dvs. pumpslangen sänks ner i betongen för att ytan skall förbli ostörd.

Användningsområden

Vid all slags gjutning under vatten använder man undervattensbetong.Vid svårare förhållanden kan även AUV-medel(antiurvaskningsmedel) användas.

Egenskaper

Lätt att pumpa Kan gjutas med stora stighöjder, eftersom formens stabilitet är större under vatten än på land Klarar i regel längre transporttider än vanlig betong utan stora konsistensförluster Är olämplig för gjutning på land, dvs. typiska konstruktioner i skvalpzonen kräver annan betong.

Hantering och efterbehandling

Pumpning är alltid att föredra då man gjuter under vatten. En betydande fördel är att tillgången till fukt är säkrad och därför är särskilda åtgärder för härdning sällan nödvändiga. Dessutom är konstruktioner under vatten inte utsatta för tidig frysning, även om håll- fasthetstillväxten är långsam i kallt vatten.