0660-29 22 70
mail@gidmarks.se

Stenmjöl 0/8mm

Stenmjöl 0/8mm

Stenmjöl 0/8mm

Användningsområde:

Används till kringfyllnad runt rör och ledningar. Kan även användas som alternativ till 0/16 i de fall man önskar motverka förekomsten av “rullgrus” på vägar/ytor