0660-29 22 70
mail@gidmarks.se

Stenmjöl 0/4mm

Stenmjöl 0/4mm

Stenmjöl 0/4mm

Användningsområde:

Används till plattsättning, samt ytlager på gångar, fotbollsplaner, ridbanor mm. Packar sig och ger en hård yta. Används också till kringfyllnad för skydd runt rör och ledningar. Ingår även i de flesta asfaltstyper.