0660-29 22 70
mail@gidmarks.se

Sprutbetong

Sprutbetong

Sprutbetong

Produktbeskrivning

Sprutbetong är färdigblandad betong för våtsprutning. Sammansättning och egenskaper kan varieras efter aktuella funktionskrav och betongen kan även kompletteras med stål- eller plastfibrer av t ex polypropylen.

Användningsområden

Sprutbetong är mycket användbar för olika ändamål. Några av dem är:

Bergförstärkning i tunnlar Annan förstärkning av berg och konstruktioner Lagning av skadade betongytor Korrosionsskydd för armering i befintlig betong Sprutning av skivor, barriärer och andra tunna konstruktioner (med stål- eller plastfibrer) Förstärkning av zoner utsatta för slitage (med stålfibrer) Kompletterar/ersätter betong med traditionell armering (med stålfibrer).

Egenskaper

Betong för våtsprutning är: Utrymmesbesparande på arbetsplatsen Pumpbar och kan tillverkas för de flesta utrustningar Hållfast mot drag och böjning i fallet med stålfibrer. Betong för våtsprutning ger: Litet återslag och spill vid utförandet Bättre arbetsmiljö God vidhäftning mellan fibrer och betong.

Hantering och efterbehandling

Betong för våtsprutning är genom sin speciella sammansättning tämligen enkel att hantera och transportera. Betongens hanteringstid kan varieras inom ett rätt stort tidsintervall med hjälp av tillsatsmedel. Efterbehandling/härdning av sprutbetong är lika viktig som för all annan betong. Modern sprutbetong kan även innehålla tillsatser som gör betongen mindre känslig för bristfällig härdning.