0660-29 22 70
mail@gidmarks.se

Snabbuttorkande

Snabbuttorkande

Snabbuttorkande

Produktbeskrivning

Snabbuttorkande betong har ett vattencementtal på 0,38 eller lägre. Den snabbuttorkande betongen är en serie produkter som är framtagna för att klara byggindustrins krav på kortare byggtider. Denna produkt är något tyngre att hantera men bygget blir billigare.

Användningsområden

Snabbare uttorkningstider medför att byggtiden blir kortare, vilket är positivt för den totala ekonomin i byggandet. Används snabbuttorkande betong minskar risken för fuktskador och läggningen av golvmaterialet kan ske tidigare. Den snabbuttorkande betongen ger oss också möjlighet att utnyttja den snabbare hållfasthetstillväxten för tidigare formrivning. Ett lägre vct ger också en högre hållfasthet, vilket i kombination med en större armeringsmängd kan leda till en större lastupptagningsförmåga. Nyttjas detta rätt kan ibland lastfördelningstämpen reduceras på våningarna neråt vilket ger en lägre stämpkostnad.

Hantering och efterbehandling

Snabbuttorkande betong kräver mer muskelkraft på grund av att den är tyngre att hantera än vanligt betong. Den snabbuttorkande betongen är mer känslig för tidig uttorkning och kräver mer omsorgsfull fukthärdning än normal betong. Även om betongen torkar snabbt, kontrollera alltid den relativa fuktigheten innan mattan läggs in.

Mer sprickarmering kan behövas med snabbuttorkande betong, kontakta därför din konstruktör.