0660-29 22 70
mail@gidmarks.se

Slitlager 0/16

Slitlager 0/16

Slitlager 0/16

Användningsområde:

Krossat blandat grus alt. berg som används som slitlager (överst) på grusvägar samt garageuppfarter. Packar sig och ger en hård yta. Benäms även väggrus.