0660-29 22 70
mail@gidmarks.se

Själkompakterande

Själkompakterande

Själkompakterande

Produktbeskrivning

Självkompakterande betong är en betong som skall fylla ut en form och omsluta armering utan att vibrering eller annan kompaktering behöver utföras. Självkompakterande betong är en produkt som i flera avseenden avviker totalt från traditionell betong. Konsistensen för betongen avgörs t ex inte genom att mäta sättmått eftersom det blir större än 250 mm för en fungerande betong.

Betongen mäts med ett utbredningsmått som bör ligga mellan 600-700mm.

Användningsområden

Självkompakterande betong används där det är svårt att komma åt med vibreringsstavar eller där annan typ av vibrering inte är möjlig.

Enligt BBK 04 avsnitt 8.4.1. bör betongarbeten med självkompakterande betong utföras i utförandeklass I.

Egenskaper

Självkompakterande betong: Omsluter armering Blockerar inte sin egen rörelse mot armeringen Fyller ut väl kring ursparingar och i komplicerade formar Ger god arbetsmiljö och tysta arbetsplatser Är likvärdig med traditionell betong i de flesta fall med avseende på frostbeständighet, hållfasthet och cementpastans täthet.

Hantering och efterbehandling

Eftersom självkompakterande betong är under utveckling är det svårt att ge heltäckande råd, men följande krav kan ställas på hanteringen av betongen: Stor uppmärksamhet krävs av den som gjuter Omfattande provtagning är nödvändig Pumpning är absolut att föredra framför alla andra gjutmetoder Logistiken är viktig så att gjutningen inte drabbas av uppehåll Kontinuerlig kontakt med fabriken krävs under gjutning Tillsättning av flyttillsats kan krävas i betongbil innan betongen placeras i form. Det är viktigt att alla inblandade i projektet involveras i ett tidigt skede om man vill använda självkompakterande betong.