0660-29 22 70
mail@gidmarks.se

Singel 8/16mm

Singel 8/16mm

Singel 8/16mm

Användningsområde:

Okrossad (rund) sten som används till att gjuta på (under betongplatta) samt till utsmyckning i rabatter, dammar mm.