0660-29 22 70
mail@gidmarks.se

Sand 0/2mm

Sand 0/2mm

Sand 0/2mm

Användningsområde:

Används till murningsarbeten samt i vissa fall till putsning. Lämpar sig även till sandlådor och lekplatser.