0660-29 22 70
mail@gidmarks.se

Porofill

Porofill

Porofill

Produktbeskrivning

Porofill är en produkt med låg densitet och mycket lättflytande konsistens.

Användningsområden

Porofill används på följande sätt: Värmeisolerande skikt i källare Avjämning av underlag Fyllning både inom anläggning och husbyggnad Ingjutning av rör

Egenskaper

Mycket lättflytande konsistens Pumpbar Densitet: ca 1600 kg/m3 Hållfasthet: 1-6 MPa

Hantering och efterbehandling

Porofill är lättflytande och fyller därför väl även trånga utrymmen.