0660-29 22 70
mail@gidmarks.se

Markbetong

Markbetong

Markbetong

Produktbeskrivning

Plastgjuten markbetong är en frostbeständig, nätarmerad eller fiberarmerad beläggning som man lägger på ett icke tjälskjutande material. Markbetong kan mönstras för att erhålla tilltalande betongytor. Präglingen utförs med hjälp av speciella stämplar eller matriser och ofta i kombination med infärgning.

Användningsområden

Lämpliga platser för markbetong är: Industriplaner Busshållplatser och gatukorsningar Parkeringsplatser Cykelbanor Garageuppfarter Trottoarer, perronger, refuger samt gångbanor Vid bränslepumpar och på serviceplatser

Egenskaper

Mönstrad eller omönstrad markbetong ger följande egenskaper:

Fördelar laster mycket väl Tar upp punktlaster Förebygger spårbildning Slitstarkt Resistent mot oljor och drivmedel Stor variationsmöjlighet både med mönster och färg God beständighet och lång livslängd

Hantering och efterbehandling

Vid utläggning av markbetong kan flera olika metoder användas. Anvisningar för markbetong finns redovisade i handboken “Betong på mark” som kan beställas från Svensk Byggtjänst i Stockholm. Boken tar även upp utläggning och efterbehandling.