0660-29 22 70
mail@gidmarks.se

Makadam 8/16mm

Makadam 8/16mm

Makadam 8/16mm

Användningsområde:

Krossad småsten som används för inblandning i betong samt för dränering.