0660-29 22 70
mail@gidmarks.se

Makadam 2/6mm

Makadam 2/6mm

Makadam 2/6mm

Användningsområde:

Krossad “småflis” som används till halkbekämpning. Används även i asfalt.