0660-29 22 70
mail@gidmarks.se

Lufttillsatt betong

Lufttillsatt betong

Lufttillsatt betong

Produktbeskrivning

Lufttillsatt betong innehåller luftporbildande tillsatsmedel som är provat och typgodkänt.

Lufttillsatt betong tillverkas i betongkvaliteter C25/30 och högre med stenstorlekarna , 16 och 32 mm. Betongens konsistens varierar från S2 till S4. Betongen är vattentät.

Användningsområden

Betong med tillsats av luftporbildande tillsatsmedel används i konstruktioner som kommer att utsättas för upprepade temperaturväxlingar i närvaro av fukt och eventuellt också salt. Betong med tillsats av luftporbildande tillsatsmedel föreskrivs i konstruktioner enligt definitionerna i BBK 04, avsnitt 7.2.3.

Egenskaper

Lufttillsatt betong har följande egenskaper:

Uppfyller betongbestämmelsernas minimikrav Stabiliteten är i regel bättre än för motsvarande betong utan lufttillsats Betongen anses vara vattentät i de fall den uppfyller kraven i BBK 04, avsnitt 7.2.5. samt SS-EN 13 70 03.

Hantering och efterbehandling

Betongen skall komprimeras väl. Härdning bör normalt ske med antingen vatten eller med täckning. Dessutom bör man beakta hållfasthetsklass, exponeringsklass och andra faktorer som påverkar härdningsbehovet, vilket t ex innebär att man kan utföra härdningen med en membranhärdare eller utelämna härdningen förutsatt att man väljer en betong med högre hållfasthet än den föreskrivna, se BBK 04 avsnitt 8.4.2. Särskilda krav ställs även på härdning av frostbeständiga konstruktioner i och med att dessa inte får härdas med membranhärdare, vilket endast accepteras i exponeringsklass X0 och XC1.