0660-29 22 70
mail@gidmarks.se

Golvbetong

Golvbetong

Golvbetong

Produktbeskrivning

Golvbetong är endast i undantagsfall särskilt sammansatt för golvgjutningar, eftersom befintliga betongkvaliteter i regel uppfyller de krav som ställs på olika golv. Den typiska golvbetongen är idag en betong med ballast 16 mm tillverkad i hållfast hetsklasserna C25/30, C28/35 eller C32/40.

Användningsområden

Betonggolv i kvalitetsklass A utförs med mycket hög betongkvalitet och kombineras vanligtvis med ett hårdbetongskikt. De höga kraven på t ex slitstyrka ställer höga krav på både material och utförande. Betonggolv i kvalitetsklass B utförs med hög betongkvalitet och ytan bör maskinglättas. Betong med minst hållfasthetsklass C32/40 är en förutsättning för att man skall erhålla tillräcklig slitstyrka.

Betonggolv i kvalitetsklass C utförs med betong i hållfasthetsklass C25/30 eller högre. Glättning kan ske med maskin eller för hand.

Betonggolv i kvalitetsklass D erhåller man genom att antingen glätta betongen i ett bjälklag eller en platta på mark. Alternativet är att göra en tunn pågjutning som glättas. Man får ett betonggolv som inte är avsedd för slitage utan endast en yta som är avsedd för läggning av plastmatta eller linoleum.

Egenskaper

Golvbetongen uppfyller vid rätt arbetsutförande på byggarbetsplatsen kvalitetskraven enligt Hus AMA 99. Kvalitetskrav och användningsområden enligt Hus AMA 99:

Kvalitetsklass A gäller för betonggolv i lokaler med stora påkänningar. Det rör sig om t ex industri- och lagerlokaler, hårt trafikerade truck- eller körbanor samt i övrigt vid särskilt stora påfrestningar på betonggolvet.

Kvalitetsklass B omfattar betonggolv i t ex industri- och lagerlokaler, passager med stor gångtrafik, garage och maskinslipade golv. Klass B kan även omfatta undergolv för golvbeläggningar av plast som läggs ut i flytande form och härdas på plats i t ex industri- och lagerlokaler.

Kvalitetsklass C omfattar småhus, källare, vindar och garage i småhus samt undergolv av betong för asfaltmassor i t ex industri- och lagerlokaler. Klass C är tillämplig även för betong under linoleum och plastmattor i bostäder och kontor samt lokaler med motsvarande belastningar.

Kvalitetsklass D gäller för enskiktsbjälklag där platsgjuten betong i valv eller platta på mark beläggs med linoleum eller plastmatta i bostäder och kontor samt för undergolv under isolering och fogplattor. Maximal stenstorlek bör inte överstiga 1/3 av betongskiktets tjocklek. Omsorgsfull härdning av undergolv krävs för att ge ett gott underlag för golvmaterialet.

Golvbetong i kvalitetsklass A och B går normalt inte att vakuumsuga. Slitstyrkan ökar markant med antalet glättningar av ytan. Vid höga krav bör man glätta minst 3 gånger.