0660-29 22 70
mail@gidmarks.se

Gjutgrus 0/8mm

Gjutgrus 0/8mm

Gjutgrus 0/8mm

Användningsområde:

Används vid gjutning tillsammans med cement, vatten samt oftast makadam 8-16 eller 16-32.