0660-29 22 70
mail@gidmarks.se

Fogbruk

Fogbruk

Fogbruk

Produktbeskrivning

Fogbruk 0-8 är avsett för fogar utsatta för såväl vertikala som horisontella trycklaster mellan prefabricerade betongelement. Fogbruk är speciellt sammansatt med hänsyn tagen till krav på vidhäftning, krympning, sammanhållning, pumpbarhet och hållfasthet.
Ett särskilt köldfogbruk kan också får för gjutning i temperaturer ända ner till -15 grader.

Användningsområden

Fogbruk 0-8 har följande användningsområden: Trycköverförande fog mellan betongelement Undergjutning av fundament Igjutning av hål och ursparingar Kringgjuting av gods och komplement.

Egenskaper

Fogbruk 0-8 har genom sin speciella sammansättning följande egenskaper:
Minimal separation och blödning Goda flytegenskaper Hög pumpbarhet God vidhäftning Hållfasthetsklass C25/30

Hantering och efterbehandling

Hanteringstiden för fogbruk 0-8 efter inblandning av flytmedel är ca 50 minuter. Skulle längre tid erfordras, kan ytterligare flytmedel blandas i bruket då det börjar styvna. Maximal bearbetningstid innan cement börjar binda är dock ca 2 timmar. Inblandning av flytmedel sker på arbetsplatsen i roterbil. För att uppnå maximal vidhäftning skall motgjutna betongytor vara rena från lösa partiklar, is och snö. Fogbruk är pumpbart med de flesta förekommande betongpumpar.

Fogbruket kan också gjutas med fogkärra. Efterbehandling av gjuten fog skall ske i enlighet med gällande bestämmelser, dvs tidig uttorkning samt frysning skall förhindras.