0660-29 22 70
mail@gidmarks.se

Bärlager 0/45mm

Bärlager 0/45mm

Bärlager 0/45mm

Användningsområde:

Krossat blandat bergmaterial som används som bärlager vid vägbyggnad samt förbättring av skogsvägar.