0660-29 22 70
mail@gidmarks.se

Makadam 31,5/63mm

Makadam 31,5/63mm

Makadam 31,5/63mm

Användningsområde:

Krossad samt tvättad sten som används till att lägga slipers på i järnvägsbankar.