0660-29 22 70
mail@gidmarks.se

Makadam 16/32mm

Makadam 16/32mm

Makadam 16/32mm

Användningsområde:

Krossad sten som används till att gjuta på (under betongplatta). Även till dränering i bl.a. trekammarbrunnar.