0660-29 22 70
mail@gidmarks.se

Bärlager 0/31,5mm

Bärlager 0/31,5mm

Bärlager 0/31,5mm

Användningsområde:

Krossat blandat grus alt. berg som används som bärlager vid vägbyggnad samt förbättring av skogsvägar.