0660-29 22 70
mail@gidmarks.se

Makadam 4/8mm

Makadam 4/8mm

Makadam 4/8mm

Användningsområde:
Krossad småsten som används till dränering, samt som halkbekämpning till lågtrafikerade vägar. Används även i asfalt.