0660-29 22 70
mail@gidmarks.se

Fiberarmerad betong

Fiberarmerad betong

Fiberarmerad betong

Produktbeskrivning
Stålfibrer tillsätts den färska betongmassan vilket förbättrar betongens draghållfgasthet och ökar dess seghet. Platsfibrer av polypropylen används i huvudsak för att minska risken för plastiska krympsprickor i färsk betongmassa, även om plastfibrerna bidrar en aning till ökad draghållfasthet.

Användningsområden (stålfibrer)

Platta på mark Industrigolv Beläggningar på broar, vägar och flygplatser. Användningsområden (plastfibrer) Golvgjutning på platsgjutna och prefabbjälklag Platta på mark.

Egenskaper
Förutom den förbättrade draghållfastheten och ökade segheten, förbättrar stålfibrer även följande egenskaper:

Böjdraghållfasthet Slagtålighet Brottöjning Sprickfördelning Utmattningsmotstånd Med plastfibrer fås särskilt: Mindre risk för plastiska krympsprickor Ökad vidhäftning mot underlag Ökad pumpbarhet av betongen. Hantering och efterbehandling

På byggplatsen kan fiberbetongen spridas ut på plats direkt från betongbilen, fördelas med hjälp av bask eller pumpas.

Pågjutningar på bjälklag kräver särskilt att underlaget är rengjort och för bästa resultat bör den pågjutna betongen och underlaget ha samma temperatur. Motgjutningsytan bör förbehandlas med antingen primer eller vattning.

Efterbehandling av ytorna skall ske på normalt sätt och skydd mot uttorkning genom härdning är viktig för ett gott slutresultat.