0660-29 22 70
mail@gidmarks.se

Cementbruk

Cementbruk

Cementbruk

Produktbeskrivning
Cementbruk är ett vedertaget begrepp för bruk med ballast 0-8 mm och med bestämd cementmängd där siffrorna i beteckningen anger cementmängden i kg per kubikmeter bruk. Cementbruket kan erhållas i alla konsistenser och cementinnehållet per kubikmeter bruk garanteras.

Användningsområden

– Sättbruk för kantsten – Sättbruk för klinkerplattor – Pågjutningar

Egenskaper
– Cementbrukets egenskaper varierar med cementmängd och konsistens

Hantering och efterbehandling

Hanteringen av cementbruket anpassas till brukets konsistens. Cementbruket efterbehandlas på samma sätt som betong, dvs materialet skyddas mot för tidig uttorkning och frysning.